LEKÁR, FYZIOLÓG & PATOFYZIOLÓG, VÝŽIVOVÝ ŠPECIALISTA

MUDr. Boris Bajer, PhD​.

12 ročná prax v dietológii s pacientami, klientami a profesionálnymi športovcami.

Absolvent 6 rokov štúdia na Lekárskej Fakulte Univerzity Komenského

 

odbor Všeobecné Lekárstvo

Ukončený najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania, 6 rokov doktorandského štúdia na LFUK, 

odbor Normálna a Patologická Fyziológia, pracovisko SAV – Experimentálna Endokrinológia / Biomedicínske Centrum.

Téma: Vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardiometabolické rizikové faktory

Publikačná činnosť
v karentovaných žurnáloch
a žurnáloch s impact factorom

PREČO CENTRUM VÝŽIVY A TRÉNINGU

Kvalitné služby, dlhoročná spolupráca so stovkami spokojných klientov, ktorí dlhodobo dosahujú výsledky, aké si priali

Vyšetrenia a tréningové, respektívne nutričné plány Vám vypracuje lekár, ktorý pracoval ako doktorand na Slovenskej Akadémii Vied, zaoberajúci sa nutričnou a športovou endokrinológiou

Každý jeden klient Centra Výživy a Tréningu má vypracovaný individuálny plán zmeny životosprávy

Merania krvi a zloženia tela Vám zabezpečia detailný pohľad na Vaše telo a pomôžu pri zostavovaní riešení

Centrum Výživy a Tréningu sa nachádza v priestoroch Jarošova OC, kde je free parking – vizitorské miesta, resp. bezproblémový parking v okolí

 

SLUŽBY


Spolupráca podľa vašich prianí  – chcete odkonzultovať Váš zdravotný problém,
alebo problém vo výžive, pohybe resp. životospráve?

Máte všetko pod jednou strechou!
Neváhajte nás kontaktovať!

S akými problémami pracujem v praxi lekára – odborníka na výživu ?

TRÁVIACE PROBLÉMY / ALERGIE / INTOLERANCIE / ČREVNÉ DYSMIKRÓBIE / SIBO / FODMAPS
. . .

OBEZITA /PODVÝŽIVA /
CUKROVKA / INZULÍNOVA REZISTENCIA
. . .

SRDCOVOCIEVNE OCHORENIA / 
ZVÝŠENÝ KRVNÝ TLAK / PORUCHY ZRÁŽANLIVOSTI
. . .

OCHORENIA ŠTÍTNEJ ŽĽAZY /
HORMONÁLNE PORUCHY
. . .

Spolupráce v rámci športovej výživy

MUDr. Boris BAJER, PhD.

Vo svojej doterajšej činnosti poradil vyše 2200 klientom / pacientom individuálne –  nastavením stravovacích plánov, resp. tréningových režimov, pričom desiatkam tisíc počas prednášok (pedagogika, súkromné projekty, firemné projekty, online semináre, z toho osobne pre kapacitu desiatok až stoviek ľudí 70x), odtrénoval viac ako 8000 tréningov, vykonal analýzu zloženia tela impedančnou metódou vyše 7000x.

Lekár s bohatými skúsenosťami s prácou v rádiu, TV a rozličných printových médiách (v RTVS – Dámsky Klub, TV Markíza – Teleráno, TV Noviny, Svokra, dietológ a lekár v TV Show Najväčší Víťaz, TV JOJ – Ranné noviny, Noviny o 12, Hlavné noviny, Rádio Slovensko,  Regina, Funradio, Vlna, Jemné, magazíny Forbes, Refresher, Zdravie, Moja Psychológia, Hospodárske Noviny, Denník N, SME, Pravda a mnohé iné.

Spolupráce s TOP športovcami a profesionálnymi tímami (hokej, CrossFit, MMA, futbal, atletika, americký futbal, beh, cyklistika)

Viac údajov:

VZDELANIE A PRÁCA

ŠTÚDIUM MEDICÍNY • LEKÁRSKA FAKULTA UNIVERIZTY KOMENSKÉHO • 2007 – 2013
Graduoval na LF UK v Bratislave, ziskom titulu MUDr. – doktor všeobecnej medicíny 

PHD • LF UK / SAV • 2014 – 2020
Postgraduálne štúdium na Ústave Fyziológie a Patologickej Fyziológie, predmet Fyziológia a Patologická Fyziológia. PhD téza: „Vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardiometabolické rizikové faktory.“. Ukončené ziskom najvyššieho (3.) stupňa vysokoškolského vzdelania, titulom PhD. – doktor filozofie.

ODBORNÍK NA VÝŽIVU • CENTRUM VÝŽIVY A TRÉNINGU • 2013 –
Majiteľ Centra Výživy a Tréningu, diagnostického centra zloženia tela (impedancia prístrojom Biospace Inbody 230, kaliperometria, antropometria atď.) a analýzy životosprávy, vrátane krvných testov a základných fyziologických funkcií organizmu. Vysoko individuálne plánovanie nutričných a tréningových režimov.

VÝSKUM • SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED, EXPERIMENTÁLNA ENDOKRINOLÓGIA / BIOMEDICÍNSKE CENTRUM • 2014 – 2020
Ukončená klinická intervencia, ktorej výsledky boli ako prvým slovenským autorom v tejto oblasti uverejnené v prestížnom žurnáli „Obesity Research & Clinical Practice“ (Elsevier).

FITNESS EXPERT • HAMILTON FITNESS CLUB • 2011 –
Fitness odborník v Hamilton Fitness Club (Bratislava) so zameraním na fyzickú aktivitu pri metabolickom syndróme, obezite, hypertenzii, diabetes II. typu a endokrinných ochoreniach.

PEDAGÓG • 2014 – 2020
Pedagóg predmetu Patologická Fyziológia pre študentov Všeobecného Lekárstva (SZU, Bratislava)  a Dietológie (Súkromná zdravotnícka škola, Trnava).

PREDNÁŠAJÚCI  • 2014 –
Prednášajúci na dietologických, diabetologických, hepatologických, endokrinologických, kardiologických kongresoch a kongresoch športovej medicíny (Slovensko – desiatky rozličných kongresov, Česká Republika (Medzinárodný kongres Obezitologie a Bariatrie, Praha), Nemecko (FENS – Federation of European Neuroscience, Berlin), Holandsko (Nutrition & Health, Amsterdam) ai. a množstvo ďalších pasívnych participácií (napr. ako sekundárny autor).

 LEKÁRSKY TÍM • BARIATRICKÁ CHIRURGIA, TRNAVA FAKULTNÁ NEMOCNÍCA • 2016 –
Je súčasťou multidisciplinárneho tímu Bariatrickej Chirurgie v FN Trnava.

MAJITEĽ • TRIAS PERFORMANCE CENTER, BRATISLAVA • 2018 –
Je zakladateľ a CEO fitness klubu TRIAS Performance Center.

NUTRITON ADVISORY BOARD • HERBALIFE NUTRITION • 2020 –
Školenia o benefitoch zdravej výživy a fyzickej aktivite, prednášky o životospráve pre distribútorov a členov firmy.

ODBORNÍK NA VÝŽIVU • FK SENICA • 2020 –
Starostlivosť o vrcholových futbalistov profesionálneho klubu FK Senica, ktorý je súčasťou najvyššej futbalovej Fortuna Ligy.

ZAKLADATEĽ A TVORCA KURZU • NUTRITION EXPERT • 2020 –
Certifikačný online kurz pre budúcich a terajších odborníkov na výživu, no aj pre ľudí, ktorí chcú o výžive vedieť viac, alebo zostrojiť si vlastný nutričný plán.

EXPERTÍZA

Hlavný autor článku uverejnenom na vedeckom archíve PubMed: „Exercise associated hormonal signals as powerful determinants of an effective fat mass loss“ (Endocrine Regulations, 2015).
Spoluautor: „Effect of 8 weeks of hypocaloric diet and physical activity on thyroid hormones, irisin and insulin sensitivity in obese otherwise healthy subjects“, „Improved Insulin Sensitivity and Irisin after a Dietary Weight-Lowering Program in Obese, Otherwise Healthy Subjects“ (Diabetes, 2018).
Autor: „Effect of 8-weeks intensive lifestyle intervention on LDL and HDL subfractions.“ (Obesity Research & Clinical Practice – Elsevier 2019).

DOBROVOĽNÍCKA PRÁCA A CHARITA

V TRIAS Performance Center, ktorého je majiteľom buduje spoločne s jeho trénermi komunitu, ktorá sa podieľa na zbierkách pre pediatrickú onkológiu, zvieratá v núdzi, kvadruplegikov a oveľa viac.

VZDELANIE A PRÁCA

ŠTÚDIUM MEDICÍNY • LEKÁRSKA FAKULTA UNIVERIZTY KOMENSKÉHO • 2007 – 2013
Graduoval na LF UK v Bratislave, ziskom titulu MUDr. – doktor všeobecnej medicíny 

PHD • LF UK / SAV • 2014 – 2020
Postgraduálne štúdium na Ústave Fyziológie a Patologickej Fyziológie, predmet Fyziológia a Patologická Fyziológia. PhD téza: „Vplyv dietoterapie a fyzickej aktivity na kardiometabolické rizikové faktory.“. Ukončené ziskom najvyššieho (3.) stupňa vysokoškolského vzdelania, titulom PhD. – doktor filozofie.

ODBORNÍK NA VÝŽIVU • CENTRUM VÝŽIVY A TRÉNINGU • 2013 –
Majiteľ Centra Výživy a Tréningu, diagnostického centra zloženia tela (impedancia prístrojom Biospace Inbody 230, kaliperometria, antropometria atď.) a analýzy životosprávy, vrátane krvných testov a základných fyziologických funkcií organizmu. Vysoko individuálne plánovanie nutričných a tréningových režimov.

VÝSKUM • SLOVENSKÁ AKADÉMIA VIED, EXPERIMENTÁLNA ENDOKRINOLÓGIA / BIOMEDICÍNSKE CENTRUM • 2014 – 2020
Ukončená klinická intervencia, ktorej výsledky boli ako prvým slovenským autorom v tejto oblasti uverejnené v prestížnom žurnáli „Obesity Research & Clinical Practice“ (Elsevier).

FITNESS EXPERT • HAMILTON FITNESS CLUB • 2011 –
Fitness odborník v Hamilton Fitness Club (Bratislava) so zameraním na fyzickú aktivitu pri metabolickom syndróme, obezite, hypertenzii, diabetes II. typu a endokrinných ochoreniach.

PEDAGÓG • 2014 – 2020
Pedagóg predmetu Patologická Fyziológia pre študentov Všeobecného Lekárstva (SZU, Bratislava)  a Dietológie (Súkromná zdravotnícka škola, Trnava).

PREDNÁŠAJÚCI  • 2014 –
Prednášajúci na dietologických, diabetologických, hepatologických, endokrinologických, kardiologických kongresoch a kongresoch športovej medicíny (Slovensko – desiatky rozličných kongresov, Česká Republika (Medzinárodný kongres Obezitologie a Bariatrie, Praha), Nemecko (FENS – Federation of European Neuroscience, Berlin), Holandsko (Nutrition & Health, Amsterdam) ai. a množstvo ďalších pasívnych participácií (napr. ako sekundárny autor).

 LEKÁRSKY TÍM • BARIATRICKÁ CHIRURGIA, TRNAVA FAKULTNÁ NEMOCNÍCA • 2016 –
Je súčasťou multidisciplinárneho tímu Bariatrickej Chirurgie v FN Trnava.

MAJITEĽ • TRIAS PERFORMANCE CENTER, BRATISLAVA • 2018 –
Je zakladateľ a CEO fitness klubu TRIAS Performance Center.

NUTRITON ADVISORY BOARD • HERBALIFE NUTRITION • 2020 –
Školenia o benefitoch zdravej výživy a fyzickej aktivite, prednášky o životospráve pre distribútorov a členov firmy.

ODBORNÍK NA VÝŽIVU • FK SENICA • 2020 –
Starostlivosť o vrcholových futbalistov profesionálneho klubu FK Senica, ktorý je súčasťou najvyššej futbalovej Fortuna Ligy.

ZAKLADATEĽ A TVORCA KURZU • NUTRITION EXPERT • 2020 –
Certifikačný online kurz pre budúcich a terajších odborníkov na výživu, no aj pre ľudí, ktorí chcú o výžive vedieť viac, alebo zostrojiť si vlastný nutričný plán.

SPOLUPRÁCE

EXPERTÍZA

Hlavný autor článku uverejnenom na vedeckom archíve PubMed: „Exercise associated hormonal signals as powerful determinants of an effective fat mass loss“ (Endocrine Regulations, 2015).
Spoluautor: „Effect of 8 weeks of hypocaloric diet and physical activity on thyroid hormones, irisin and insulin sensitivity in obese otherwise healthy subjects“, „Improved Insulin Sensitivity and Irisin after a Dietary Weight-Lowering Program in Obese, Otherwise Healthy Subjects“ (Diabetes, 2018).
Autor: „Effect of 8-weeks intensive lifestyle intervention on LDL and HDL subfractions.“ (Obesity Research & Clinical Practice – Elsevier 2019).

DOBROVOĽNÍCKA PRÁCA A CHARITA

V TRIAS Performance Center, ktorého je majiteľom buduje spoločne s jeho trénermi komunitu, ktorá sa podieľa na zbierkách pre pediatrickú onkológiu, zvieratá v núdzi, kvadruplegikov a oveľa viac.

REFERENCIE

Viac ako dekáda výsledkov a spokojných klientov

Centrum Výživy a Tréningu - referencie klientov

Centrum Výživy a Tréningu - Referencia klienta

%Tuku: – 5,6 % tuku
Obvody:
– 6–8 cm

MARCELA

Centrum Výživy a Tréningu - Referencia klienta

-4,5 kg čistého tuku dole
Obvody:
-6–7 cm

TIBOR

3 mesiace
Centrum Výživy a Tréningu - Referencia klienta

%Tuku: z 32,5 % tuku na 19,4 %

MÁRIA

Centrum Výživy a Tréningu - Referencia klienta

Hmotnosť: -15 kg, svalová hmota sa udržuje
-4,5 kg čistého tuku
% Tuku: -9 % tuku

GABRIELA

4 mesiace
Centrum Výživy a Tréningu - Referencia klienta

% Tuku: z 17,6 % tuku na 13,1 %

LEA

6 mesiacov
Centrum Výživy a Tréningu - Referencia klienta

Hmotnosť:  z 71,3 kg na 55,4 kg
% Tuku:
z 35 % tuku na 17,9 %

LUCIA

3 mesiace
Centrum Výživy a Tréningu - Referencia klienta

% Tuku: z 28 % tuku na 15,6 %

JANKA

6 mesiacov
Centrum Výživy a Tréningu - Referencia klienta

% Tuku: z 29,7 % tuku na 18,7 %

JARKA

Centrum Výživy a Tréningu - Referencia klienta

 % Tuku: z 17,5 % tuku na 7,2 %

RIŠO

Centrum Výživy a Tréningu - Referencia klienta

% Tuku:  z 36,2 % tuku na 26,4 %

VERONIKA

Centrum Výživy a Tréningu - Referencia klienta

Z 140+ kg na 93 kg

ZOLI

Centrum Výživy a Tréningu - Referencia klienta

Hmotnosť: -12 kg dolu
Obvody: 
-13,5 cm v páse a -15 cm cez pupok

MAROŠ

centrum VÝŽIVY v číslach

0 +
klientov
0 +
nutričných
a pohybových plánov
0 +
kilogramov
zhodeného tuku

MEDIA

Viac ako dekáda výsledkov a spokojných klientov

DOSIAHNITE SVOJE CIELE!

Prestaň stáť na mieste a začni konečne dosahovať vytúžené výsledky.

CENNÍK SLUŽIEB
CENTRA VÝŽIVY A TRÉNINGU

Chceme, aby ste mali prehľadné informácie predtým, ako nás navštívite.

KONTAKT

napíšte nám