CENNÍK Bratislava

 

platné od 20.9. 2022

 

ANALÝZA ZLOŽENIA TELA prístrojom InBody 270


V cene:

Zaslanie analýzy zloženia tela na mail

cca. 15 min

20 €

________________________________

ANALÝZA ZLOŽENIA TELA prístrojom InBody 270 

KONZULTÁCIA VÝSLEDKOV


V cene:

Konzultácia a vysvetlenie výsledkov

Zaslanie základnej a rozšírenej analýzy zloženia tela na mail

cca. 30 min

35 €

________________________________

ANALÝZA ZLOŽENIA TELA prístrojom InBody 270 

KONZULTÁCIA VÝSLEDKOV 

NUTRIČNÉ ODPORÚČANIA


V cene:

Konzultácia a vysvetlenie výsledkov

Zaslanie základnej a rozšírenej analýzy zloženia tela na mail

Nutričné odporúčania na základe výsledkov analýzy

cca. 60 min

70 €

________________________________

 

KONZULTÁCIA s lekárom

stravovanie, fyzická aktivita, zdravotný stav atď.

cca. 60 min

90 €

 

________________________________

NOVÁ SLUŽBA

HEALTH PACK

Absolvovanie komplexných testov metabolických zdravotných markerov zdravotného stavu 

s následným individuálnym nastavením stravovacieho režimu, tvorba nutričného plánu na mieru podľa výsledkov zdravotnej analýzy

V cene:

Vstupná konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou

Analýza metabolických zdravotných markerov
(krvné vyšetrenie – hormonálny profil, zdravotné markery pečene, obličiek, ióny a minerály, metabolizmus cukrov a inzulínová rezistencia, zloženie tukov v krvi, vrátane mastných kyselín a pomeru omega-6 a omega-3 tukov v krvi, kompletný krvný obraz, chemický rozbor moču )

Konzultácia výsledkov analýzy biologických markerov s vysvetlením 

Kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230,
antropometria – meranie obvodov,
kaliperometria – meranie tuku pomocou kožných rias,
interpretácia výsledkov, zaslanie PDF výsledkov

Kompletne individuálny stravovací režim a nutričný plán, nutričný rozbor, nutričná anamnéza, spracovanie

Vysvetlenie systému stravovacieho režimu

580 €

 

________________________________

 

NOVÁ SLUŽBA

HEALTH PACK3-mesačnou spoluprácou

Absolvovanie komplexných testov metabolických zdravotných markerov zdravotného stavu

(pred začatím spolupráce a po skončení, ako zhodnotenie výsledkov)

s následným individuálnym nastavením stravovacieho režimu, tvorba nutričného plánu na mieru podľa výsledkov zdravotnej analýzy

V cene:

Vstupná konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou

2x Analýza metabolických zdravotných markerov
(krvné vyšetrenie – hormonálny profil, zdravotné markery pečene, obličiek, ióny a minerály, metabolizmus cukrov a inzulínová rezistencia, zloženie tukov v krvi, vrátane mastných kyselín a pomeru omega-6 a omega-3 tukov v krvi, kompletný krvný obraz, chemický rozbor moču)

Konzultácia výsledkov analýzy zdravotných markerov s vysvetlením 

2x Kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230,
antropometria – meranie obvodov,
kaliperometria – meranie tuku pomocou kožných rias,
interpretácia výsledkov, zaslanie PDF výsledkov

Kompletne individuálny stravovací režim a nutričný plán, nutričný rozbor, nutričná anamnéza, spracovanie

Vysvetlenie systému stravovacieho režimu

Pravidelná komunikácia (email, tel., SMS) po dobu celej spolupráce, vo vopred dohodnutej schéme a intervaloch

Konzultácia záverečných výsledkov markerov zdravotného stavu s hodnotením a porovnaním

780 €

 

________________________________

 

 

ONLINE NUTRITION – výživové odporúčania

individuálne nutričné odporúčania na mieru, zostavené lekárom – odborníkom na výživu

 

V cene:

Vstupná online konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou, analýza 7-dňového stravovania s rozborom, vysvetlenými chybami a nastavením riešení problémov.

Individuálne nutričné odporúčania na mieru, vysvetlenie princípov odporúčaní

220 €

 

________________________________

  

NUTRITION COACHING PACK – VÝŽIVOVÝ PLÁN 

plus 1/2 – ročný NUTRIČNÝ COACHING


na mieru nastavené, individuálne stravovanie lekárom – odborníkom na výživu, ktoré je postupne upravované počas šiestich mesiacov tak, aby po konci polročnej spolupráce bol klient pripravený na celoživotný systém stravovania


V cene:

Vstupná konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou

Kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230,
antropometria – meranie obvodov,
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias,
interpretácia výsledkov, zaslanie PDF výsledkov

Kompletný individuálny nutričný plán, nutričný rozbor, nutričná anamnéza, spracovanie

Pravidelná komunikácia (email, tel., SMS) po dobu celej spolupráce, vo vopred dohodnutej schéme a intervaloch

Vysvetlenie systému nutričného plánu

780 €

_________________________________

NUTRITION – VÝŽIVOVÝ PLÁN


na mieru nastavené individuálne stravovanie lekárom – odborníkom na výživu


V cene:

Vstupná konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou

Kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230,
antropometria – meranie obvodov,
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias,
interpretácia výsledkov, zaslanie PDF výsledkov

Kompletný individuálny nutričný plán, nutričný rozbor, nutričná anamnéza, spracovanie

Vysvetlenie systému nutričného plánu

380 €

 

_________________________________

NUTRITION BEGINNER online program

2-mesačný online program s tréningovým plánom, receptami a ukážkovým jedálničkom

199 €

Viac info:

www.nutritionbeginner.sk

Centrum Výživy a Tréningu

CENNÍK nitra

Konzultácia – 30 min – diagnostika zdravotného stavu (InBody, kaliperometria, antropometria), analýza súčastných stravovacích návykov, návrhy na optimalizáciu.

40 €
________________________________

Konzultácia – 60 min – diagnostika zdravotného stavu (InBody, kaliperometria, antropometria), analýza súčastných stravovacích návykov, návrhy na optimalizáciu, zostavenie individuálnych odporúčaní (PDF zaslanie)

85 €
________________________________

KONZULTÁCIA, NUTRIČNÝ PLÁN 1 mesiac:
(na mieru nastavené individuálne stravovanie  odborníčkou na výživu)
V cene:

Vstupná konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou 

3 x 

Kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias

3 x 

Analýza súčastných stravovacích návykov, návrhy na optimalizáciu, zostavenie nutričného plánu (Planeat), výstupná konzultácia

300 €

_________________________________

KOMPLEXNÝ DLHODOBÝ COACHING (6 mesiacov)
V cene:

Vstupná konzultácia, všeobecná a nutričná anamnéza

Vstupná kompletná analýza zloženia tela:

InBody 230
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias, 
interpretácia výsledkov

3 x 

Analýza súčastných stravovacích návykov, návrhy na optimalizáciu, zostavenie nutričného plánu (Planeat), výstupná konzultácia

420 

Centrum Výživy a Tréningu

DOSIAHNITE SVOJE CIELE!

Prestaň stáť na mieste a začni konečne dosahovať vytúžené výsledky.