CENNÍK Bratislava

Konzultácia – 30 min – stravovanie, fyzická aktivita, zdravotný stav atď.

50 €
________________________________

Konzultácia – 60 min – stravovanie, fyzická aktivita, zdravotný stav atď.

80 €
________________________________

ONLINE NUTRITION – VÝŽIVOVÉ ODPORÚČANIA
(individuálne nutričné odporúčania na mieru, zostavené lekárom – odborníkom na výživu)


V cene:

Vstupná online konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou, analýza 7-dňového stravovania s rozborom, vysvetlenými chybami a nastavením riešení problémov.

Kompletné individuálne nutričné odporúčania na mieru, vysvetlenie princípov individuálne nastavených nutričných odporúčaní

190 €

________________________________

NUTRITION – VÝŽIVOVÝ PLÁN
(na mieru nastavené individuálne stravovanie lekárom – odborníkom na výživu)
V cene:

Vstupná konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou 

Kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias, 
interpretácia výsledkov, zaslanie PDF výsledkov

Kompletný individuálny nutričný plán, nutričný rozbor, nutričná anamnéza, spracovanie

Vysvetlenie systému nutričného plánu 

320 €
_________________________________

NUTRITION PACK – POLROČNÁ SPOLUPRÁCA
V cene:

Vstupná konzultácia, všeobecná a nutričná anamnéza

3x kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias, 
interpretácia výsledkov, zaslanie PDF výsledkov

Kompletný individuálny nutričný plán, nutričný rozbor, nutričná anamnéza, spracovanie

Osobné / online stretnutie s dôsledným vysvetlením a odovzdaním nutričného plánu

Stretnutie v polovici spolupráce a po dokončení spolupráce, hodnotenie výsledkov 

Pravidelná komunikácia (email, tel., SMS) po dobu celej spolupráce

460 
_________________________________

ALL – INCLUSIVE PACK –POLROČNÁ spolupráca        
V cene:

Vstupná konzultácia, všeobecná a nutričná anamnéza

3x kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias, 
interpretácia výsledkov, zaslanie PDF výsledkov

Analýza týždenných stravovacích návýkov a chýb v stravovacom režime

Analýza tréningového programu a plánu

Kompletný individuálny nutričný plán, nutričný rozbor, nutričná anamnéza, spracovanie

Kompletný individuálny tréningový plán, nutričná anamnéza, spracovanie

Osobné / online stretnutie s dôsledným vysvetlením a odovzdaním nutričného a tréningového plánu

Stretnutie v polovici spolupráce a po dokončení spolupráce, hodnotenie výsledkov 

Pravidelná komunikácia (email, tel., SMS) po dobu celej spolupráce

600 

_________________________________

AKCIOVÝ BALÍK

“FAMILY PACK”

PRE DVOCH:

2x

NUTRITION – VÝŽIVOVÝ PLÁN
(na mieru nastavené individuálne stravovanie lekárom – odborníkom na výživu)

500 € (namiesto 640 €)

Centrum Výživy a Tréningu

CENNÍK nitra

Konzultácia – 30 min – diagnostika zdravotného stavu (InBody, kaliperometria, antropometria), analýza súčastných stravovacích návykov, návrhy na optimalizáciu.

40 €
________________________________

Konzultácia – 60 min – diagnostika zdravotného stavu (InBody, kaliperometria, antropometria), analýza súčastných stravovacích návykov, návrhy na optimalizáciu, zostavenie individuálnych odporúčaní (PDF zaslanie)

85 €
________________________________

KONZULTÁCIA, NUTRIČNÝ PLÁN 1 mesiac:
(na mieru nastavené individuálne stravovanie  odborníčkou na výživu)
V cene:

Vstupná konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou 

3 x 

Kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias

3 x 

Analýza súčastných stravovacích návykov, návrhy na optimalizáciu, zostavenie nutričného plánu (Planeat), výstupná konzultácia

300 €

_________________________________

KOMPLEXNÝ DLHODOBÝ COACHING (6 mesiacov)
V cene:

Vstupná konzultácia, všeobecná a nutričná anamnéza

Vstupná kompletná analýza zloženia tela:

InBody 230
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias, 
interpretácia výsledkov

3 x 

Analýza súčastných stravovacích návykov, návrhy na optimalizáciu, zostavenie nutričného plánu (Planeat), výstupná konzultácia

420 

Centrum Výživy a Tréningu

DOSIAHNITE SVOJE CIELE!

Prestaň stáť na mieste a začni konečne dosahovať vytúžené výsledky.