CENNÍK Bratislava

ABSOLÚTNA NOVINKA!

NUTRITION BEGINNER online program

2-mesačný online program s tréningovým plánom, receptami a ukážkovým jedálničkom

pre prvých 50 ľudí uvádzacia cena

99 €

Viac info:

www.nutritionbeginner.sk

 

________________________________

 

KONZULTÁCIA 

60 min


 
stravovanie, fyzická aktivita, zdravotný stav atď.

80 €

 

________________________________

NOVÁ SLUŽBA

HEALTH PACK

Absolvovanie komplexných testov metabolických zdravotných markerov zdravotného stavu 

s následným individuálnym nastavením stravovacieho režimu, tvorba nutričného plánu na mieru podľa výsledkov zdravotnej analýzy

V cene:

Vstupná konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou

Analýza metabolických zdravotných markerov
(krvné vyšetrenie – hormonálny profil, zdravotné markery pečene, obličiek, ióny a minerály, metabolizmus cukrov a inzulínová rezistencia, zloženie tukov v krvi, vrátane mastných kyselín a pomeru omega-6 a omega-3 tukov v krvi, kompletný krvný obraz, chemický rozbor moču )

Konzultácia výsledkov analýzy biologických markerov s vysvetlením 

Kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230, 
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria – meranie tuku pomocou kožných rias,  
interpretácia výsledkov, zaslanie PDF výsledkov

Kompletne individuálny stravovací režim a nutričný plán, nutričný rozbor, nutričná anamnéza, spracovanie

Vysvetlenie systému stravovacieho režimu

550 €

 

________________________________

 

NOVÁ SLUŽBA

HEALTH PACK3-mesačnou spoluprácou

Absolvovanie komplexných testov metabolických zdravotných markerov zdravotného stavu

(pred začatím spolupráce a po skončení, ako zhodnotenie výsledkov)

s následným individuálnym nastavením stravovacieho režimu, tvorba nutričného plánu na mieru podľa výsledkov zdravotnej analýzy

V cene:

Vstupná konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou

2x Analýza metabolických zdravotných markerov 
(krvné vyšetrenie – hormonálny profil, zdravotné markery pečene, obličiek, ióny a minerály, metabolizmus cukrov a inzulínová rezistencia, zloženie tukov v krvi, vrátane mastných kyselín a pomeru omega-6 a omega-3 tukov v krvi, kompletný krvný obraz, chemický rozbor moču)

Konzultácia výsledkov analýzy zdravotných markerov s vysvetlením 

2x Kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230, 
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria – meranie tuku pomocou kožných rias,  
interpretácia výsledkov, zaslanie PDF výsledkov

Kompletne individuálny stravovací režim a nutričný plán, nutričný rozbor, nutričná anamnéza, spracovanie

Vysvetlenie systému stravovacieho režimu

Pravidelná komunikácia (email, tel., SMS) po dobu celej spolupráce, vo vopred dohodnutej schéme a intervaloch

Konzultácia záverečných výsledkov markerov zdravotného stavu s hodnotením a porovnaním

750 €

 

________________________________

 

ONLINE NUTRITION – VÝŽIVOVÉ ODPORÚČANIA

individuálne nutričné odporúčania na mieru, zostavené lekárom – odborníkom na výživu

 

V cene:

Vstupná online konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou, analýza 7-dňového stravovania s rozborom, vysvetlenými chybami a nastavením riešení problémov.

Kompletné individuálne nutričné odporúčania na mieru, vysvetlenie princípov individuálne nastavených nutričných odporúčaní

190 €

 

________________________________

 

NUTRITION – VÝŽIVOVÝ PLÁN


na mieru nastavené individuálne stravovanie lekárom – odborníkom na výživu


V cene:

Vstupná konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou 

Kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias, 
interpretácia výsledkov, zaslanie PDF výsledkov

Kompletný individuálny nutričný plán, nutričný rozbor, nutričná anamnéza, spracovanie

Vysvetlenie systému nutričného plánu 

350 €

 

_________________________________

Centrum Výživy a Tréningu

CENNÍK nitra

Konzultácia – 30 min – diagnostika zdravotného stavu (InBody, kaliperometria, antropometria), analýza súčastných stravovacích návykov, návrhy na optimalizáciu.

40 €
________________________________

Konzultácia – 60 min – diagnostika zdravotného stavu (InBody, kaliperometria, antropometria), analýza súčastných stravovacích návykov, návrhy na optimalizáciu, zostavenie individuálnych odporúčaní (PDF zaslanie)

85 €
________________________________

KONZULTÁCIA, NUTRIČNÝ PLÁN 1 mesiac:
(na mieru nastavené individuálne stravovanie  odborníčkou na výživu)
V cene:

Vstupná konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou 

3 x 

Kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias

3 x 

Analýza súčastných stravovacích návykov, návrhy na optimalizáciu, zostavenie nutričného plánu (Planeat), výstupná konzultácia

300 €

_________________________________

KOMPLEXNÝ DLHODOBÝ COACHING (6 mesiacov)
V cene:

Vstupná konzultácia, všeobecná a nutričná anamnéza

Vstupná kompletná analýza zloženia tela:

InBody 230
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias, 
interpretácia výsledkov

3 x 

Analýza súčastných stravovacích návykov, návrhy na optimalizáciu, zostavenie nutričného plánu (Planeat), výstupná konzultácia

420 

Centrum Výživy a Tréningu

DOSIAHNITE SVOJE CIELE!

Prestaň stáť na mieste a začni konečne dosahovať vytúžené výsledky.