CENNÍK

Konzultácia – 30 min – stravovanie, fyzická aktivita, zdravotný stav atď.

40 €
_________________________________________________________________________________________________________________

Konzultácia – 60 min – stravovanie, fyzická aktivita, zdravotný stav atď.

60 €
_________________________________________________________________________________________________________________

NUTRITION – VÝŽIVOVÝ PLÁN
(na mieru nastavené individuálne stravovanie lekárom – odborníkom na výživu)
V cene:

Vstupná konzultácia s všeobecnou a nutričnou anamnézou 

Kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias, 
interpretácia výsledkov, zaslanie PDF výsledkov

Kompletný individuálny nutričný plán, nutričný rozbor, nutričná anamnéza, spracovanie

Vysvetlenie systému nutričného plánu 

250 €
_________________________________________________________________________________________________________________

NUTRITION PACK – POLROČNÁ SPOLUPRÁCA
V cene:

Vstupná konzultácia, všeobecná a nutričná anamnéza

3x kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias, 
interpretácia výsledkov, zaslanie PDF výsledkov

Kompletný individuálny nutričný plán, nutričný rozbor, nutričná anamnéza, spracovanie

Osobné / online stretnutie s dôsledným vysvetlením a odovzdaním nutričného plánu

Stretnutie v polovici spolupráce a po dokončení spolupráce, hodnotenie výsledkov 

Pravidelná komunikácia (email, tel., SMS) po dobu celej spolupráce

380
_________________________________________________________________________________________________________________

ALL – INCLUSIVE PACK –POLROČNÁ spolupráca        
V cene:

Vstupná konzultácia, všeobecná a nutričná anamnéza

3x kompletná analýza zloženia tela:
InBody 230
antropometria – meranie obvodov, 
kaliperometria
– meranie tuku pomocou kožných rias, 
interpretácia výsledkov, zaslanie PDF výsledkov

Analýza týždenných stravovacích návýkov a chýb v stravovacom režime

Analýza tréningového programu a plánu

Kompletný individuálny nutričný plán, nutričný rozbor, nutričná anamnéza, spracovanie

Kompletný individuálny tréningový plán, nutričná anamnéza, spracovanie

Osobné / online stretnutie s dôsledným vysvetlením a odovzdaním nutričného a tréningového plánu

Stretnutie v polovici spolupráce a po dokončení spolupráce, hodnotenie výsledkov 

Pravidelná komunikácia (email, tel., SMS) po dobu celej spolupráce

520

_________________________________________________________________________________________________________________

AKCIOVÝ BALÍK

“FAMILY PACK”

PRE DVOCH:

2x

NUTRITION – VÝŽIVOVÝ PLÁN
(na mieru nastavené individuálne stravovanie lekárom – odborníkom na výživu)

400 € (namiesto 500 €)

Centrum Výživy a Tréningu

DOSIAHNITE SVOJE CIELE!

Prestaň stáť na mieste a začni konečne dosahovať vytúžené výsledky.